5 PT - timmar 5x60 min med personligt program

PT timmar där vi lägger upp klasser utifrån dina önskemål och behov. Du ges utrymme att ställa frågor och få feedback på ditt yogapraktiserande. Maila oss på yoga@coastalyoga.se för att boka tider.
*
4.000,00 kr

För att få finaste effekten av yogan så är ett regelbundet yogautövande att föredra.

Vi hoppas att vi kan inspirera dig så pass mycket att du tar hem yogan och utvecklar ett eget praktiserande hemma. Det handlar mest om att bestämma sig. Vi erbjuder yoga efter dina individuella behov. 

Under tiden tillsammans utformas ett personligt program, skräddatsytt för just dig, så att du lättare ska kunna börja praktisera yoga hemma på egen hand.